Professionele leercultuur

Om optimaal ruimte te bieden aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel is op scholen een cultuur nodig waarin leren, ontwikkelen en kennisdeling centraal staan: een professionele leercultuur. Wat is ervoor nodig een professionele leercultuur te creëren en daarvoor beleid te ontwikkelen?

Lesobservatie door middel van video-interactiemethodiek

IKC Op d’n Esch werkt met een video-instrument dat de cyclus van observeren, diagnosticeren en coachen ondersteunt. Drie leerkrachten deelden hun ervaring en tips met ons. Lees hier het interview

Vijf boekentips voor schoolleiders

In deze boeken vind je inspiratie en tools om professionele leercultuur en dialoog op jouw school te stimuleren. Daarmee verbeter je de kwaliteit van het onderwijs en haalt je meer uit jouw team. Bekijk de boekentips

Kom kijken in de klas

Leerkrachten die elkaar gedurende twee jaar periodiek observeren en coachen. Hoe kun je dat als schoolbestuur faciliteren? Met het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leerkrachten opgeleid tot schoolcoach. De aanpak stimuleert een open leercultuur waarin leerkrachten ermee vertrouwd raken om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen.

Starters staan er niet alleen voor

Sinds Stichting Peelraam in Noord-Brabant meedoet aan het project Kom kijken in de klas, zit er meer structuur in de begeleiding van starters. Een coach en een starter vertellen over hun ervaring.

Coaching door middel van les observaties

OBS De Kleine Dichter heeft een opendeurbeleid en doet mee aan ‘Kom kijken in de klas.’ Brigit Slegers is schoolcoach en coacht haar collega’s door les observaties. Hoe dat in zijn werk gaat en wat het op kan leveren kun je lezen in haar blog ‘Kom maar in mijn klas! Leren door observatie en coaching‘.

‘Ieder team wordt er sterker van’

Ook schoolbestuurder Irene Konings, schoolcoach Christel du Crocq en leerkracht Daniëlle de Beer zijn enthousiast over ‘Kom kijken in de klas’.

Hoe werkt het?

Op de deelnemende scholen worden ervaren leerkrachten opgeleid als schoolcoach. Schoolcoaches leren hoe zij betrouwbaar leerkrachten kunnen observeren met het ICALT-lesobservatie-instrument. Én zij leren hoe zij leerkrachten kunnen coachen bij hun professionele ontwikkeling. Deze schoolcoaches gaan leraren, die dat zelf willen, gedurende twee jaar, drie keer observeren en coachen. Bekijk de tussenresultaten van het project en tips in de factsheet.

Zelf aan de slag met les observaties

Wil jij ook starten met les observaties en ben je benieuwd hoe dit werkt? In onderstaande video van 20 minuten vertelt prof. dr. Wim van de Grift hoe leraren meer leerwinst kunnen behalen en wat het resultaat daarvan is. Wist je bijvoorbeeld dat de prestaties van een leerkracht zelfs beïnvloeden hoeveel een leerling later verdient?

‘Kom kijken in de klas’ is een project van het Arbeidsmarktplatform PO, in samenwerking met prof. dr. Wim van de Grift.

In de voorbereidingsfase zijn er startbijeenkomsten voor het schoolbestuur, schoolleiders en leraren. In deze fase maak je in het team afspraken over de communicatie en inzet van medewerkers. Voor het observeren, diagnosticeren en coachen worden schoolcoaches geworven en opgeleid.

Vervolgens starten scholen met de cyclus van observeren, diagnosticeren en coachen. In een half jaar ronden de schoolcoaches hun lesobservaties af. Tijdens het traject zijn er regelmatig bijeenkomsten waar schoolcoaches hun ervaringen delen.