Lerarentekort

Het primair onderwijs (po) stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van leerkrachten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat anderen van buiten de sector instromen, zoals zij-instromers en herintreders? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken.